Verschillen tussen echtscheiding en ontbinding van geregistreerd partnerschap

april 22, 2023

Van een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap spreekt men indien twee personen die wettelijk samenleven besluiten om hun relatie te beëindigen. Zowel bij een echtscheiding als ontbinding van het geregistreerd partnerschap, worden er regelingen getroffen omtrent onder meer de verdeling van goederen en eventueel partneralimentatie. In deze blog zullen we de verschillen tussen een echtscheiding en ontbinding van geregistreerd partnerschap bespreken.

Echtscheiding en ontbinding

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat een echtscheiding alleen kan plaatsvinden bij getrouwde stellen, je zoekt dan ook een advocaat echtscheiding. Bij een verbroken geregistreerd partnerschap, noemen we dit ‘ontbinding van het geregistreerd partnerschap’. Een geregistreerd partnerschap is in feite een wettelijk erkende samenlevingsvorm die lijkt op het huwelijk, maar verschilt op een aantal punten. Zo is het trouwen nog altijd een meer traditionele manier om de relatie te formaliseren, en is het geregistreerd partnerschap daarom vaak vooral populair bij mensen die liever niet willen trouwen, maar wel hun relatie willen vastleggen.

Hoe het proces verloopt

Een ander verschil tussen een echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap is de manier waarop deze verlopen. Voor een echtscheiding dient een verzoekschrift bij de rechter te worden ingediend. Hierna volgen doorgaans de benodigde procedures. Voor een ontbinding van een geregistreerd partnerschap, gelden soortgelijke procedures. Echter, deze kunnen in sommige gevallen minder ingewikkeld zijn omdat er soms minder zaken geregeld hoeven te worden.

Fiscale aspecten

Daarnaast kunnen er verschillen bestaan omtrent de fiscale aspecten die bij de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap komen kijken. Bij een echtscheiding is er meestal sprake van een te verdelen gemeenschap. Dit betekent dat gezamenlijke bezittingen en schulden moeten worden verdeeld. In bepaalde situaties kunnen hierover afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld door middel van huwelijkse voorwaarden. Bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap zijn dergelijke regelingen minder van toepassing.

Wanneer er kinderen bij komen kijken

Tot slot bestaan er verschillen tussen de gevolgen van een echtscheiding en ontbinding waar het kinderen betreft. Bij een echtscheiding kan het ouderschapsplan hier mogelijk aan bijdragen. Dit is een regeling die door de ouders kan worden opgesteld wat betreft de aanwijzing van de voogdij, een schema voor de contacttijd en de hoogte van de kinderbijdrage. Bij een ontbinding van het geregistreerd partnerschap kunnen dergelijke regeling gebieden veelal niet worden gemaakt. Dat komt omdat bij een ontbinding van het geregistreerd partnerschap er vaak geen kinderen van het stel zijn.

Zowel bij een echtscheiding als ontbinding van geregistreerd partnerschap, zijn er diverse regelingen om de verdeling van bijvoorbeeld goederen te regelen. Alhoewel de verschillen tussen een echtscheiding en ontbinding van een geregistreerd partnerschap relatief klein lijken, zijn deze desalniettemin belangrijk om in ogenschouw te nemen. Naast verschillen van juridische en fiscale aard zijn er dus mogelijk ook verschillen omtrent kinderen. In beide gevallen is een goede rechtsbijstand van belang om eventuele problemen te vermijden.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *